JAGADHGURU

JAGADHGURU
க்ஷேமமா இருங்கோ

புதன், மே 15, 2013

STUNNING PERFORMANCE... Can U imitate it ? At least for a few minutes ?Will U and me try to imitate these men and women of exceptional calibre ?

இது போல பாட இயலுமா ?

ஒரு சில நிமிடங்களாவது இந்த இசையில் குளியுங்களேன்