JAGADHGURU

JAGADHGURU
க்ஷேமமா இருங்கோ

ஞாயிறு, ஜூன் 05, 2011

Shakthi Sahitha Ganapathim

Worship Vinayaka To rid of all obstacles in your way.
அலை அலை போல ஆழி அலை போல
அடுத்து அடுத்து இன்னல்கள் வரினும்
மனம் சலியாது அவற்றை எதிர்நோக்கி
இன்னல்கள் களைந்து இன்பங்கள் பெற்றிட
ஈசன் ஒருவனே .  அவனே விநாயகன்.

This is the Nottuswaram as composed by Muthusamy Deekshitar.
taaLam: tishra Eka
Composer: Muttuswami Dikshitar
Language: Sanskrit.


  shakti sahita கணபதிம்
  shankarAdi sevitham
  virakta sakala munivara sura rAja vinuta குருகாம்
  bhaktAnipOSakam bhavasutam 
vinAyakam bhakthi mukthi pradhaam
  bhUSitAngam raktapadAmbujam bhAvayAmi