JAGADHGURU

JAGADHGURU
க்ஷேமமா இருங்கோ

சனி, அக்டோபர் 27, 2012

Jai Hanuman Raag bhimaplasJai Hanumanji
Smt.Rajeswari has posted a beautiful PAASURAM in praise of Lord Hanuman in her blog. Pl see here.
TODAY BEING SANI PRADHOSHAM
IT IS SACRED TO WORSHIP
LORD HANUMAN
NAVA GRAHA
AND ALSO
LORD SHIVA
AS CHANDRA MOULEESWARA WITH PARVATHI DEVI.

PL VISIT ANY TEMPLE NEARBY AND SIT IN SILENCE FOR JUST TEN MINUTES
AND DWELL IN PEACE.

அஞ்சநேயா என் அருமை ராம பக்தா
உன்னால் முடியாதது உண்டோ ?
அசாத்திய சாதகம் ஸ்வாமின்
அசாத்திய தவ கிம் வத !


என் பாட்டை கேள்.

சனி, அக்டோபர் 20, 2012

வெள்ளி, அக்டோபர் 19, 2012

Happy Birth Day Dinesh

Our Little Dinesh 
celebrates 
His Birthday 
Today

Thatha and Paatti
wish him 
a very
Happy Birthday.

செவ்வாய், அக்டோபர் 16, 2012

திங்கள், அக்டோபர் 15, 2012

ஞாயிறு, அக்டோபர் 14, 2012

Morning.Glory

சனி, அக்டோபர் 13, 2012

அஞ்சன வண்ணனே ஸ்ரீதரனே கிருஷ்ணா

A song so heartening
I thought of singing in
Sampradhaya Raag
YE THERAGU NU...  ( u must have listened to this in SANKARABHARANAM film)Everyone knows this subbu thatha more than seventy years of age
is not a singer of any standard quality.
but sings more to dwell in peace as also
to encourage  poets amongst Tamil Bloggers
who write good poetry.

இந்த பாட்டை நீங்க இங்க கேட்கலாம்


சுப்பு தாத்தா

தஞ்சைகவிதைகள் என்னும் தலைப்பிலே எழுதும் கிருஷ்ண பிரியா அவர்களின் பாடல் என்று எழுத மறந்து போனேன்.
அவர்கள் இன்று எழுதிய பின்னூட்டத்திலே இதை மலையாளத்தில் வேறு ஒரு ராகத்தில் பாடி இருப்பதாகச் சொன்னார்கள். அதை தேடி பார்த்தேன். சித்ரா அவர்கள் அற்புதமாக பாடி இருக்கிறார்கள் .  ஒரு ராக மாலிகை ஆக துவங்குகிறது . எடுத்த எடுப்பிலே மலயமாருதம்.
சித்ராவின் குரல் இமயம். அதை கேட்பதே பாக்கியம்.
இங்கு அதைக் கேளுங்கள்.

வியாழன், அக்டோபர் 11, 2012

வியாழன், அக்டோபர் 04, 2012

Happy 10th BirthDay Pichai

Today 4th October is happy Birthday of our Grandkid Pranav Ambravanesh
We fondly call him Pichai.
Thatha and Paatti Greet Pichai and bless him all the Best.

As desired and arranged  by his dad, AYUSH HOMAM  was held at the Rig Vedha patasala at Valasaravakkam near Chinthamani vinaygar temple here in the morning hours.  You are seeing the performance of this Homam
Thatha developed a video for the occasion.
Another view of the same Homam
Why Ayush Homam?

Ayush Homam or Aayusha Homam is a benign Vedic ritual that is performed to appease Ayush Devatha for leading a long, healthy and happy life. Ayush Homam has the power to cure manifiestations of all ailments

Who is Ayush Devatha?

Ayush means life or age, and Devatha is God or divine being. Ayush Devatha is the embodiment of life or longevity.

Benefits and Significance of Ayush Homam

The great sage Bhodhyana, who is believed to be the direct disciple of Veda Vyasa, explains the significance of Ayush Homam in his Bhodhyana Sutras. According to which, Ayush Homam is a great boon for living a long, hale and healthy life. Also, while performing Ayush Homam the seven revered chiranjeevis or immortals of the Indian mysticism are invoked to beget their grace and blessings.

Enhancing longevity and well being

The ancient Vedic sages have understood the importance of longevity and well being and have devised many tools and techniques to lead a long life. Ayush Homam is one such technique, which has the power to add more years to your life so that you can perform all your worldly duties to utmost satisfaction. This can be achieved by conducting Ayush Homam once in every year.

Supercharges your new born kids

Ayush Homam is very beneficial for children if you perform the Homam on their first birth anniversary based on their Birth Stars. This Homam has the special attribute to remove the impressions of the previous births. Thereby, the negative effects of the poorva janma karma(deeds of past life) are eliminated and your child becomes well receptive to enjoy the present life without carrying the burden of the past. This by itself uplifts and energises your child to lead a healthy and long life.

Healing health problems and mental disorders

Performing Ayush Homam has a tremendous effect on your health and mind. Ayush Homam can cure serious health ailments and mental disorders. Ayush Homam activates certain energy centres in the body, which has a soothing effect on the mind. This serves as a remedy to those who are mentally troubled.

For children who are suffering from illness, Ayush Homam serves as an effective boon to relieve them from their sickness. If they are not relieved of their illness, Ayush Homam should be performed every month until they are cured, which will eventually happen.


Ideal days to conduct Ayush Homam

Ayush Homam must be performed on your birthdays preferably based on your Nakshatra(Star
C o u r t e s y: www.vedhicfolks.com

புதன், அக்டோபர் 03, 2012

At the Shasti aptha poorthi of Mr.& Mrs.Thulasi GopalAt the Vedhic Function held at Ragha Sudha Hall in Luz Avenue, shasti aptha poorthi vaibhava was held with great dedication . All the Homams prescribed in the text were performed to the letter and spirit and no doubt I was greatly delighted at the importance Mr.Gopal and Mrs.Thulasi Gopal gave to every detail of  the Thirumana Vaibhavam.  Mrs.Valli Narasimhan, a very close friend of Mrs.Thulasi Gopal,  had taken special care to ensure that all the rituals associated with the Function were carefully planned and executed.

It was a moment of pride for myself and my wife   .Mrs.Thulasi so affectionately and graciously called my wife as akka and welcomed us as we entered the Ragha Sudha Hall.

We have been elated to receive the photo album from Mrs.Thulasi Gopal.  We never imagined that we could  also be photoed so beautifully. Thank you Photographer.  A photo to be cherished all time indeed !

Our hearty thanks to Mr.and Mrs.Thulasi Gopal for all their kindness and hospitality.