JAGADHGURU

JAGADHGURU
க்ஷேமமா இருங்கோ

சனி, ஏப்ரல் 28, 2007

What is Called Typical THANJAVUR MEALS ?

தஞ்சாவூர் தலை வாழை இலை போட்டு சாப்பாடு என்று சொன்னால் போதும் . மெனு எப்படி இருக்கும்னு சொல்லணும்னு தேவையே இல்லை. விருந்தோம்பலுக்கு பேர் போன இடம் தஞ்சாவூர் என்று சொல்லத்தேவைஇல்லை. வீட்டுக்கு வந்தவரை வாங்கோ வாங்கோ என்று முக மலர அழைத்து அமரச்செய்து நல்ல சுத்தமான மண் பானை குளிர் நீர் கொடுத்தபின்பு தான், பேசவே துவங்குவார்கள். ந‌ம‌து வீட்டுக்கு வ‌ரும் விருந்தின‌ர்க‌ளை உப‌ச‌ரிப்ப‌து சிவ‌பெருமானை வ‌ண‌ங்குவ‌த‌ற்கு ஒப்பாகும் இய‌ல்புடைய‌ மூவ‌ர் யார் ? ப்ரும்ம‌சாரி (bachelor) (கல்வி க‌ற்ப‌தே நோக்காக‌க் கொண்டு, ம‌ற்ற‌ யாவ‌ற்றையும் மறந்து, ஆசிரிய‌ன்சொல்ப‌டி ஒழுக்க‌முள்ள‌ வாழ்க்கை ந‌ட‌த்துப‌வ‌ன்..) இர‌ண்டாவ‌து, வான‌ப்ர‌ஸ்த‌ன் (அதாவ‌து, இல்ல‌ற‌ம் நீத்து, துற‌வ‌ற‌ம் போக‌ காத்திருப்ப‌வ‌ன், சொல்ல‌ப்போனால், வாழ்க்கைத‌னை, தாம‌ரை இலை த‌ண்ணீர் போன்று , சாட்சி போன்று உள்ள‌வ‌ன். ) மூன்றாவ‌து துற‌வி,(இக்கால‌த்தில் இவ‌ர்க‌ளைப் பார்ப்ப‌து அரிது). இல்வாழ்வான் என்பான் இய‌ல்புடைய‌ மூவ‌ர்க்கும் ந‌ல்லாற்றின் நின்ற‌ துணை...வ‌ள்ளுவ‌ர். தஞ்சாவூர் வாழை இலை போட்டு சாப்பாடு அதில் என்ன அப்படி விசேஷம் என்றால், அதை சாப்பிட்டவர்களுக்குத்தான் தெரியும். மெனு என்ன என்று சொல்லி விடுவோம். பச்சடி...தக்காளி காரட் (பச்ச மிளகாய் பெருங்காயப்பவுடர், கடுகு தாளித்தது.) ஆப்பிள் பச்சடி. கோசும‌ல்லி..பாசிப்ப‌ருப்பு. க‌ட‌லைப்ப‌ருப்பு அவியல்...(பீன்ஸ், முருங்கை, அவ‌ரை, ப‌ட்டாணி, சேனை, கார‌ட்) உருளைக்கிழ‌ங்கு கார‌க்க‌றி. பீன்ஸ், முட்டைகோஸ், உசிலி. கலத்துக்கு பருப்பு, நெய்.சாதம். வெங்காய சாம்பார். மோர்க்குழம்பு (வெண்டைக்காய் அல்லது சேப்பங்கிழஙகு அல்லது பூசணி) வெத்தக்குழம்பு,(சுண்டைக்காய் அல்லது மணத்தக்காளி) எலுமிச்சை ர‌ச‌ம், த‌க்காளி. அப்பளம் வடகம். நேந்திரங்காய் வருவல் போளி (தேங்காய் வெல்லம், ஏலக்காய்,கற்பூரம் நெய் பூரணம் செய்து மைதாமாவு (இதயம் நல்லெண்ணை கொஞ்சம் கலந்து.) ஆமை வடை ஜாங்கிரி க‌ட‌லைப்பருப்பு, பாசிப்ப‌ருப்பு பாய‌ச‌ம். தேஙகாய் சாதம். எலுமிச்சை பழ சாதம். புளியோத‌ரை. க‌ல‌ந்த‌ சாத‌ம். ஆவக்காய் ஊறுகாய். த‌யிர் உப்பு க‌ல‌ந்த‌ மோர். வெற்றிலை பாக்கு தாம்பூல‌ம், ர‌சிக்லால் பாக்கு, பீடா. வாழைப்ப‌ழ‌ம்.

ஞாயிறு, ஏப்ரல் 22, 2007

Latest South Indian Dish...ADAI VARUVAL

அடை வருவல் நம்ப தமிழ் நாட்டிலே ரொம்ப பேர் TEXT BOOக் லே சொல்லிருக்காப்போலே recipeச் செய்யணும்னு நினைக்கறாங்க. அப்படி செய்யும்போதுதான் நன்னா வரும்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்க நினைப்பதுலே தப்பே இல்லை. For Housewives interested in growing vegetables in their own garden,I would recommend a visit to : http://letzcook.blogspot.com Apart from the techniques associated with growing veggies, preparing a few recipes/dishes for festival occasions is also described. The Semiya Payaasam with all its look spread its aroma even when I opened the blog. What is an Ideal Thanjavur Vazha Ilai (Thanjavur Plantain Leave) Meal ? particularly when you are awaiting very important guests. Wait for my next posting.

திங்கள், ஏப்ரல் 09, 2007

What interests "bloggers" !

For the last couple of years, I am touring amidst the thousands, nay, lakhs of, murky and equally silky blogs. The traffic chaos is as incredible as understandable. As a Chennaite, my journey everyday among the blogs resembles an evening, at Pondy Bazaar at T.Nagar,chennai, where one would find almost all vehicles (squeezing through pathway shops of all shades and colour) criscrossing and jamming the mainway with the helpless but untiring Police constables caught in the melee, shouting, whistling and blinking all the time. Today's blogs authored by netizens of all nations, aged anywhere between 7 and 70, are another new wonder of this world. It is literally chaos on one side. But, looking from a more positive angle, the web world or the blog world is just like a star-lit sky of the New Moon day. How many stars of varied luminicence? Likewise, how many thousands of blogs of varied interests! Adhi Sankara in his wisdom wrote " Loko Binna Ruchihi" ( People have different tastes). RUCHI, which means taste in Sanskrit, does not only refer to the taste one feels at the site of one's tongue. Rather it refers to the varied interests of men and women with regard to various things, like clothing, music, shelter, leisure, companionship, business etc, etc., etc., What is the subject which is focussed most by blogs or websites? Google or any other engine would not give a precise answer. It just directs one to 11,26,460,248,947,4982 posts. It appears that the total number of blogs exceed the number of people living under the Sun ! Today, there are so many search engines that one requires one more search engine to enquire as to how many search engines are there. It defies one's imagination as how many blogs would be there or websites would be there to talk about any subject, say, for instance, masala dosa . Talking of Dosa, you have as many varieities, as you can imagine. In case you failed miserably while preparing a particular dosa, never lose heart. Generate a new name and say, that's a new variety, and do remember to add that the product is your COPYRIGHT. Dosas fall into two distinct categories: Mavu (rice flour) Dosa.--- Rava Dosa. Mavu Dosa has again two varieties: Wheat Dosa and Rice Flour Dosa. Rice Flour Dosa is further subdivided into: 1. Plain dosa. (made with plain sunflower oil or gingelly oil) 2. Ghee Dosa.(Ghee Roast and Paper roast are sophisticated variations) 3. Onion Dosa. (podi onion dosa and sliced onion dosa are refined products) 4. Masala Dosa. (with potato curry bulging inside a slim plain ghee dosa) 5. Pesaratt. (karnataka variety)(instead of ulundhu one uses payaru) 6. Pepper Dosa. (the pepper powder is strewn on one side of the dosa) 7. Kal Dosa, where the dosa is cooked within a steaming boiler. 8. Vendhaya Dosa (Fenu greek powdered and strewn on one side of dosa) 9. Garlic dosa with pepper (with supernatural powers of digestion and anti cholesterol effects) 10. Varattu Dosa (prepared with no oil) Wheat Dosas are a different tribe. They cater to the specific needs of diabetic community. Oothappams are distant cousins to dosas. Sometimes, wives prepare them to fool their husbands, when the wet grinded flour sours beyond a level. I shall be writing a separate article on Chaste Oothappam after a while. Coming back to DOSA, we, South Indian Vegetarians, prefer dosa with at least four to five side dishes: They are: coconut Chutney, Onion Chutney, Kothamalle Chutney, Chilli-dhal mix, sambhar, kadappa sambhar, brinjal thokku, vetha kuzhambhu (gravy strong) and karuveppilai poondu inji mix. In traditional hotels, you invariably are served with coconut chutney and sambar, and chilly-dhal mix powder (with a little oil). A few amongst us prefer to take hot dosas with Ghee mixed sugar. When travelling amongst the blogs, I landed on a blog that talked about the secret of preparing a few side dishes. These dishes, if I recollect, my grandma prepared in 1942, with a precision that none now could match it in taste. So, when I found the caution note of the the author that processes were copyright, and none could reproduce them without a specific permission, I wondered whether a day would come when someone would say that "dosa" itself is copyright and one can't prepare any dosa at home without some author's permission. Fearing that such a day may come soon, I ordered my old lady at home to prepare dosa today itself, in such a way, that the new dosa could as well be nick named as: nei rava vengaya special masala dosai. Eat and be merry, because tomorrow, Ye may not have curry. Good Luck.